REKENVOORBEELD: 80% minder verwerkingstijd

Transportbedrijven kunnen met Tijdbesparen de verwerkingstijd voor het berekenen van overuren, onkosten en tijd-voor-tijd terugbrengen met ongeveer 80%. Dit kan tot zeer grote besparingen leiden. Hieronder volgt een rekenvoorbeeld waarmee u kunt zien hoeveel u per maand kunt besparen.

Stel: u hebt een transportbedrijf met 10 chauffeurs in dienst. Gemiddeld doet een bedrijf van deze omvang ruim 2 dag (20 uur) over het, comform de CAO, berekenen van de onkosten, overuren en tijd-voor-tijdopbouw. Met Tijdbesparen is dit mogelijk in 1-2 uur. U bespaart dus meer dan twee dagen aan tijd per maand.

Uitgaande van een medewerker met een bruto maandsalaris van € 2200 excl. werkgeversbijdragen, bespaart dit bedrijf ruim € 275 per maand. Elke maand weer.

HIERONDER ZIET U DE UITWERKING VAN DIT VOORBEELD *):

omschrijving bedrag in €
jaarsalaris medewerker 26685
vakantietoeslag (8%) 2130
eindejaarsuitkering (1.9%) 545
werkgeversbijdragen verzekeringspremies (28%) 8215
totale kosten medewerker per jaar 37575
aantal werkdagen per jaar 261
kosten per dag 144,00
tijdbesparing per maand door gebruik Tijdbesparen (in dagen) 2 x
besparing per maand (in €) 288,00
Uw besparing per jaar bij 10 chauffeurs 3455,00

Heeft u een bedrijf met een veelvoud van 10 chauffeurs in dienst, dan bespaart u ook een veelvoud hiervan. Met 50 chauffeurs bespaart u dus zo'n € 17280 per jaar!

*) In dit rekenvoorbeeld is uitgegaan van de gemiddelde besparing van huidige gebruikers van Tijdbesparen. Afwijkingen naar boven en beneden zijn in individuele gevallen mogelijk.